Välkommen till Galaxy Förskola!

Galaxy Förskola i Gävle

En fantastisk miljö för barnen!

Förskolan med fokus på flerspråkighet och mångfald

Välkomna till Galaxy Förskola i Gävle!

Förskolan med fokus på flerspråkighet och mångfald

Alla barn har ett språk eller flera och vi ska utveckla dom alla.

Förskolan

På Galaxy Förskola erbjuds alla barn ett arbetssätt som uppfyller läroplanens målområden.

Vision & värdegrund

Vår profil är fokus på utomhuspedagogik, språk, naturvetenskap och matematik.

Utveckling

Utveckling på Galaxy Förskola i Gävle.

En fantastisk miljö för barnen!

På Galaxy Förskola möts alla barn av aktivt närvarande pedagoger som hör och ser vad barnen säger och gör.
Vi har pedagogiska miljöer som stimulerar till nyfikenhet, kreativitet och kunskapssökande hos barn och vuxna. Vår pedagogiska miljö tillåter barnen att vara kompetenta. Bland annat genom att arbeta  i små grupper och har rum i rummen. Vår pedagogiska verksamhet uppmuntrar till delaktighet för alla barn, vårdnadshavare och pedagoger. Alla som kommer till vår verksamhet ska  känna sig välkomna och mötas av en pedagogisk och trivsam miljö med engagerad och till mötesgående personal.

Vår värdegrund bygger på Respekt, Empati och Demokrati.

Galaxy Förskolan har 3 avdelningar:

Galaxy Förskola i Gävle

Vi har pedagogiska miljöer som stimulerar till nyfikenhet, kreativitet och kunskapssökande hos barn och vuxna. Vår pedagogiska miljö tillåter barnen att vara kompetenta.