Information om kösystem

GALAXY FÖRSKOLAS KÖ

GALAXY Förskola använder sig av kommunens kösystem och avgifter hanteras enligt gällande kommunal taxa.

Fyll i formuläret som du hittar om du klickar i rutan till höger. Formuläret ska lämnas in till Gävle Kommun som placerar er i kö.

Galaxy Förskola i Gävle

Vi har pedagogiska miljöer som stimulerar till nyfikenhet, kreativitet och kunskapssökande hos barn och vuxna. Vår pedagogiska miljö tillåter barnen att vara kompetenta.